Augmented Reality

Future Learning bv heeft een Augmented Reality toepassing geïmplementeerd in ILIAS. Augmented Reality betekent letterlijk: toegevoegde realiteit. M.a.w. in een real live omgeving kunnen op een virtuele manier elementen worden toegevoegd die meer informatie geven over die omgeving.

Met deze toepassing kan een medewerker via een speciale bril met ingebouwde camera en een ingebouwd beeldschermpje, informatie opvragen op het moment dat het nodig is. Stel dat een medewerker onderhoud moet plegen aan een machine.
Hij kan, via dat schermpje, aanvullende informatie zien over de machine waar hij mee bezig is. Het is dus niet nodig om een handleiding bij de hand te hebben. Deze aanvullende informatie wordt aangemaakt als een ILIAS-leermodule.

Met deze leermodule kan ook een live video- en audiokoppeling worden gemaakt met een centraal servicecenter. Zo’n koppeling is nuttig als de getoonde informatie via de AR-toepassing niet voldoende is. De operator in het service center kan via de in de bril ingebouwde camera, zien wat de medewerker ziet, en hem op die manier verder helpen. Dat kan gewoon verbaal, maar de operator kan ook gegevens, bv een video, naar het beeldscherm van de medewerker sturen. Een dergelijk centraal service center kan zich overal in de wereld bevinden.

Een ander voordeel van deze functie is, dat dit soort gegevens ook worden opgeslagen. Hierdoor is de video beschikbaar voor iedereen en kan er worden geleerd vanuit ‘echte’ situaties.

Augmented Reality ILIAS