Blended Learning

Blended learning: een mix van leervormen
Online en face to face leren, dat is blended learning. Oftewel het beste van verschillende onderwijsconcepten gecombineerd.  Leren met behulp van een elektronische leeromgeving, online leermiddelen én met interactie tussen docent en cursist en tussen cursisten onderling. Dat is wat Future Learning BV ondersteunt.

Blended learning is dus een mix van verschillende leervormen. Welke zijn dat concreet? Onder andere:

 • Klassikaal (face to face): leren via klassikale sessies, bijeenkomsten, werkgroepen en vaardigheidstrainingen;
 • Online communicatie: uitwisseling via e-mail, fora en chatsessies;
 • Interactieve e-learning: video’s, 3D-animaties, presentaties, pdf’s en andere bestanden bekijken, geluidsfragmenten beluisteren, opdrachten maken via de computer, leren via Virtual Reality- en Augmentend Reality-omgevingen, werken met serious games;
 • Kennisdeling: online kennis verwerven via mooc’s, webinars, wiki’s, blogs en vlogs, online woordenboeken en andere online naslagwerken.

Cursisten doen veel zelf
Bij een blended learning-traject is weliswaar de docent ‘leading’, maar hij hoeft niet voor alle leermomenten van de cursisten op hetzelfde moment en op dezelfde locatie met hen samen te komen. Want de cursisten doen veel zelf dankzij al deze hulpmiddelen die zij tot hun beschikking hebben. De docent maakt hier ook gebruik van en zal deze gedeeltelijk vullen met inhoud (online zetten van een presentatie, een webinar organiseren of opzoeken, een wiki vullen, deelnemen aan fora, etc.).

Belangrijke extra’s voor het LMS
Een goed leermanagementsysteem of digitaal leerplatform ondersteunt blended learning. Er zijn verscheidene van dergelijke LMS’en, allemaal met grofweg dezelfde hoofdfunctie: ze bieden allemaal de mogelijkheid content in te voeren, content digitaal door cursisten te laten verwerken, cursussen te beheren en cursisten te monitoren. De variatie zit ‘m in de wijze waarop ze dat doen en in de extra’s.

Om enkele extra’s te noemen:

 • Heeft het platform een auteurstool om content in te maken?
 • Kan content in de vorm van VR en/of AR aangeboden worden?
 • Heeft het platform uitgebreide beheer- en monitorfuncties?
 • Kan het platform ook direct als een website dienen?
 • Kan het platform ingericht worden conform de look en feel van het bedrijf?
 • Kan de docent klassikale trainingen en bijeenkomsten in het platform inplannen?
 • Kunnen in het systeem toetsen gekoppeld worden aan content?
 • Kunnen cursisten gekoppeld worden aan klassikale sessies, kan hun aanwezigheid geregistreerd worden?
 • Kan in het systeem vastgelegd worden welke hulpmiddelen nodig zijn voor de klassikale sessies en welke ruimtes daarvoor gereserveerd worden?
 • Ondersteunt het platform de communicatiefuncties (mail, chat, fora, webinar,…)?

Is het antwoord op al deze vragen ‘ja’ dan ondersteunt het LMS blended learning.

Future Learning BV en blended learning
Future Learning BV gelóóft in blended learning. In combinaties dus van leren via groepsbijeenkomsten, interactieve e-learning en online communicatie en kennisdeling.  Geldt dat ook voor u, is dat ook volgens u de beste manier van leren, zeker voor uw medewerkers? Dan helpen wij u graag het leermanagementsysteem te zoeken dat voor blended learning in uw situatie het beste past.

Joke van Cappelle, maart 2017