Biobased Economy

Hoe versterken we onze kenniseconomie?

Biobased Economy

Kan Future Learning bv nuttig zijn bij versterking van onze kenniseconomie?

Nederland behoort nu nog tot de top 5 van meest concurrerende kenniseconomieën in de wereld. Het kabinet spreekt de ambitie uit deze positie te versterken door duurzaam te groeien en te vernieuwen. De samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen, regio’s en overheid wordt door het topsectorenbeleid voortgezet.
De topsectoren hebben het voorstel gedaan om Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) in te stellen die het onderwijs beter moeten laten aansluiten op de arbeidsmarkt en het huidige personeel verder moeten ontwikkelen. Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is belangrijk voor de innovatie en de versterking van de economie. De TKI’s moeten samenwerkingsprojecten met het MKB gaan stroomlijnen en deze laten deze uitvoeren door onderzoeksorganisaties.

De topsectoren zijn:
topsectoren

Topsectoren van Nederland

Wat kan Future Learning bv betekenen?
Nadat ik had gelezen over de Green-Chemistry Campus in Bergen op Zoom, ging er bij mij een lichtje op: ‘Aan zo’n Campus kunnen wij een toegevoegde waarde leveren!’.
Ik heb me aangemeld bij verschillende netwerken en kwam in aanraking met de ontwikkelingen rondom biobased economy ontwikkelingen en de Topsectoren-vergaderingen. Het leermanagementsysteem waar volgens mij behoefte aan is in Nederland, kunnen wij, Future Learning bv, bieden.

Waarom starten via de Biobased Economy?
De biobased economy is een economie die gebaseerd is op het zo efficiënt mogelijk gebruikmaken van gewassen voor voeding, veevoer, materialen, chemicaliën, energie en brandstof. Veel van de projecten en ontwikkelingen binnen biobased economy, spelen zich af op de snijvlakken van verschillende topsectoren . Deze ontwikkelingen gaan razendsnel en het is van groot belang dat de daarbij opgedane kennis bij alle topsectoren bekend wordt.
Om bij de top 5 van kenniseconomieën te blijven, zal er zoveel mogelijk kennis gedeeld en gecommuniceerd moeten kunnen worden. Ook het onderwijs moet mee kunnen liften door de kennis te delen met docenten en opleiders zodat de opleidingen aangepast kunnen worden aan de toekomstige vraag van de bedrijven.

Rol van ILIAS
Ik denk dat ILIAS hierin een belangrijke rol kan spelen. ILIAS wordt immers toegepast als informatie- en samenwerkingssysteem en voor geïntegreerd leren. Het is een open kennisplatform dat de uitwisseling van kennis ondersteunt voor samenwerken, communiceren en leren, maar dat ook evaluatie en beoordeling ondersteunt. Deze functionaliteiten kunnen ook los van elkaar worden gebruikt.
ILIAS biedt geen gesloten bibliotheek, maar een platform waar ook voor niet-geregistreerde gebruikers, digitale inhoud beschikbaar kan worden gesteld. Als ILIAS premium partner kunnen wij in samenwerking met bedrijven, overheid en onderwijs, stap voor stap één, eventueel in de toekomst meerdere, ILIAS-platformen beschikbaar maken en beheren.

Toegevoegde waarde
De toegevoegde waarde voor het programma Biobased Economy is vooral dat wij niet alleen een platform bieden waarmee informatie tussen bedrijven te delen is, maar waar informatie ook tussen bedrijven en onderwijsinstellingen te delen is, of tussen onderwijsinstellingen onderling. De Centra voor Innovatief Vakmanschap MBO of de Centra voor Expertise HBO, kunnen op deze wijze uitstekend onderling informatie en ervaringen uitwisselen of beschikbaar maken voor een breder marktsegment. Het programma Biobased Economy kan het platform gebruiken om biobased kennis in verschillende TKI’s te introduceren binnen een speciaal hiervoor ingerichte omgeving.

Conclusie
Door één platform te creëren is het eenvoudiger om te communiceren tussen industrie en bedrijfsleven, onderwijs en de overheid. Digitale kennis wordt vindbaar, samenwerkingen kunnen worden opgezet en er kan geleerd worden. Regelmatig word ik benaderd door grote Amerikaanse bedrijven die een eigen platform ontwikkelen met al deze functionaliteiten. Zij weten niet dat er een open source systeem bestaat dat bovengenoemde functionaliteiten al bevat.
Kan Future Learning bv nuttig zijn bij versterking van onze kenniseconomie? Het antwoord is dus ja.