Rendement op leren

Rendement op leren

Geen categorie

Rendement op leren: rekenvoorbeeld ROI

Om de ROI (Return On Investment, rendement op investering) van een leeroplossing te berekenen moet je goed weten welke variabelen je moet gebruiken. Ik neem u graag mee met een rekenvoorbeeld.

E-learning ten opzichte van klassikaal leren
Stel je hebt een organisatie van 1000 werknemers en iedereen moet getraind worden op Informatieveiligheid.

Klassikale training
Informatieveiligheid is een training van een halve dag en je kunt maximaal 20 mensen tegelijkertijd in een klas hebben. Je hebt dus 50 sessies nodig. Gelukkig beschik je over interne lokalen en voor het gemak rekenen we daar niets voor.
Een trainer kost € 500,- per dagdeel. Een werknemer kost gemiddeld € 250,- per dagdeel (€ 62,50 per uur). Ongeveer 200 van de 1000 werknemers werken op een andere locatie en moeten reizen met gemiddelde reiskosten van € 50,-. Het ontwikkelen van de training zelf kost € 2.000,-.

Werknemers 1000 dagdelen x 250 € 250.000,-
Ontwikkelen training € 2.000,-
Kosten trainer 50 dagdelen x 500 € 25.000,-
Reiskosten werknemers 200 x 50 € 10.000,-
Totaal € 287.000,-

Totale kosten klassikaal trainen: € 287.000,-  ofwel € 287,- per medewerker.

E-learning
Een halve dag klassikaal leren komt gemiddeld overeen met een uur e-learning. Het laten ontwikkelen van een e-learningmodule kan vrij duur zijn, afhankelijk van de complexiteit, gebruikte media, de duur, enz. Gemiddeld kost het ongeveer 180 uur (bron: ChapmanAlliance) om een e-learningcursus van een uur te maken. Met een uurtarief van € 120,- komt dit uit op € 21.600,-.

Werknemers 1000 uur x 62,50 € 62.500,-
Ontwikkelen e-learningcursus € 21.600,-
Totaal € 84.100,-

Totale kosten e-learning: € 84.100,-  ofwel € 84,10 per medewerker.

Zoals je kunt zien is dit een besparing van € 202.900,-. Heel aanzienlijk voor een enkele cursus!
Maar behalve financieel, levert e-learning inhoudelijk ook meer op? Onderzoek heeft aangetoond dat cursisten met e-learning meer en beter informatie onthouden (retentie) dan met klassikaal leren. Volgens de Gartner Group is de retentie zelfs twee keer zo hoog (www. gartner.com). Mits het om kleine hoeveelheden informatie gaat en de e-learningmodules goed ontworpen zijn met interactiviteit, oefening en toetsen. Naast het al berekende financiële voordeel is dit natuurlijk een enorm extra voordeel.

Uw werknemers wel of niet geregeld laten (bij)scholen?

NO YES

Dit is veel moeilijker tegen elkaar af te zetten. Hoe bereken je wat leren, ongeacht de methode, opbrengt? Soms is het gewoon de organisatie die bepaalt dat men iets geleerd moet hebben, ongeacht de kosten. Cursussen zoals informatieveiligheid, voorkomen van seksuele intimidatie op de werkvloer en dergelijke, worden gewoon opgelegd door de organisatie. De ROI is dan niet in geld uit te drukken, het gaat om het met succes bereiken van een gevoelswaarde.
Andere soorten trainingen kunnen wel worden gebruikt in een ROI-analyse. Een training als ‘Nieuwe werknemer’, zal naar verwachting nieuwe werknemers eerder productief maken. Een training als ‘Succesvol verkopen’ zal naar verwachting de verkoopcijfers doen stijgen. Die zaken zijn te meten en in geld uit te drukken.

De moeite van het proberen waard volgens mij.

Peter Pellemans, januari 2015