Conferentie Learning & Development

Op 17 en 18 november jl. vond in Amsterdam de Learning en Development Conferentie (Corporate L&D Summit) plaats van Connexus Events. De conferentie was bedoeld voor opleidings- en HR-managers die zich lieten ‘bijpraten’ over ontwikkelingen in e-learning en m-learning (mobile learning), over betrokkenheid genereren en behouden van medewerkers, opstellen van curricula en corporate education. Ook Future Learning BV was hier aanwezig, niet alleen als bezoeker maar ook met een presentatie over het gebruik in e-learning van VR- en AR-technieken, interactieve video, simulaties en cursussen gericht op leerobjecten. Lees hier meer over de inzichten die deze conferentie opleverde.

Göran Kattenberg, consultant van Future Learning BV, was aanwezig bij de conferentie en verzorgde een presentatie.

Welke nieuwe inzichten zijn naar voren gekomen?
Het opleidingsniveau wordt steeds belangrijker voor nieuwe functies en oude functies met een nieuwe invulling. Een voorbeeld: hotels hebben binnenkort geen frontdesk meer en klanten krijgen via een badge of armband toegang tot hun kamers; de rol van de housekeeper  wordt daardoor veel belangrijker. Dit zijn nu laagopgeleide mensen die plotseling veel meer kennis nodig hebben, en ook taalvaardigheid en social/soft skills. Ze hebben wel allemaal een mooie nieuwe smartphone of tablet.

Waar is behoefte aan en hoe merken we dit?
Om deze doelgroep te motiveren moet de e-learning content veel laagdrempeliger en leuker: audiovisueel, interactief, kinesthetisch, immersief, bite sized en goed werkend op smartphone en tablet.

Welke nieuwe ontwikkelingen spelen er vooral op het moment?
Gamification en serious gaming of simulation wordt gezien als een methode om specifieke doelgroepen die wel potentieel hebben maar totaal geen feeling hebben met traditioneel onderwijs, toch snel veel nieuwe dingen te leren.

Hoe kunnen ILIAS en Future Learning BV inspelen op deze nieuwe ontwikkelingen?
Onze presentatie ging vooral over de mogelijkheden die we kunnen bieden voor het integreren van immersieve leerervaringen in ILIAS: immersief leren, games en simulaties.

Wat is je verder opgevallen?
E-learning wordt steeds meer een strategisch middel voor grote organisaties. Men ziet het belang van leren in gezien de snelle ontwikkelingen die op dit moment plaatsvinden bv. door Industry 4.0 en robotisering. Tegelijkertijd realiseert men zich ook dat het leren zelf een positieve, leuke, boeiende ervaring moet zijn om echt effect te realiseren. Het belangrijkste thema lijkt te zijn hoe werknemers te “engagen”. Er zijn te veel ongemotiveerde medewerkers.