ILIAS, e-learning en de NAVO

header-image

Onlangs las ik een interview in het gerenommeerde blad Educational Technology Magazine (februari 2015) van professor Badrul Khan, bekend als grondlegger van e-learning. Het was een interview met Paul Thurkettle, e-learning programme manager bij de NAVO en degene die e-learning aldaar heeft geïntroduceerd. Geen sinecure om alle voor de NAVO werkzame soldaten van alle 28 aangesloten landen met dit concept te laten werken. Maar dat is gelukt en het LMS ILIAS heeft daarbij goede diensten bewezen!

In de aanloop naar de ILIAS-conferentie op 8 en 9 september in Utrecht maak ik u graag deelgenoot van dit interview – door mij hieronder verkort en vertaald weergegeven. Te meer daar Paul Thurkettle keynote-spreker is op de conferentie. Wij zullen als Future Learning bv daar overigens ook twee presentaties verzorgen.

Voor het originele interview zie: https://asianvu.com/bk/framework/wp-content/uploads/2015/02/EdTech-Interview-with-Badrul-Khan-1-2015_NATO.pdf.

Göran Kattenberg

Interview Paul Thurkettle, Programme Manager e-learning NAVO

Paul Thurkettle

Paul Thurkettle

U heeft een grote passie en interesse voor gaming en simulatie voor training en opleiding. Hoe past u deze passie toe binnen de NAVO-training?

Immersieve Training maakt het mogelijk om realistische scenario’s en situaties te simuleren met de bijbehorende stressniveaus, zodat de soldaten vergeten dat ze in een klaslokaal achter een computer zitten. Soldaten worden als het ware volledig ondergedompeld in die omgeving (immersief). Stel je voor wat we hiermee kunnen doen voor het het kennismaken met omgevingen, training en onderhoud van apparatuur, en ook voor de operationele voorbereiding. Het inspireert me om continue voortgang te blijven boeken op dit gebied en mijn enthousiasme over immersief leren met anderen te delen.

Wat heeft de NAVO te maken met het onderwijs? Hoe werken onderwijs en onderwijstechnologie samen binnen de alliantie?

We werken met soldaten uit veel verschillende landen met ieder hun eigen nationale niveau van onderwijs en opleidingen en bereiden hen voor op een multinationale implementatie, door effectief en efficiënt samen te werken. Dit doen we door hen te informeren over de NAVO, de structuur, doctrine, ‘command and control’-systemen, en de omgeving waarin ze zich zullen bevinden. Eenmaal opgeleid, trainen we hen vervolgens om te werken binnen een NAVO-operatie

Welke nieuwe benaderingen overweegt u voor e-learning technologie?

We proberen om verschillende onderwijsmethoden te integreren binnen alle platforms. Dat is ook de reden waarom we bezig zijn om onze SCORM-cursussen te verbeteren op basis van scenario’s en aansprekende elementen om ze interessanter, plezieriger en leerzamer te maken. 

Hoe werkt NAVO e-Learning samen met het klassikale onderwijs?

Het NAVO e-learning programma werkt samen met de zes NAVO-onderwijsvoorzieningen om studenten voor te bereiden op hun opleiding, door middel van blended learning. Dit roept de vraag op of alle studenten de online verplichte cursus hebben gedaan voor aankomst in de klas. De opleidingscentra hebben de taak om de studenten te controleren en hen ‘aan te moedigen’ als dat nodig is. Zij kunnen zelfs studenten de toegang tot het klassikale onderwijs weigeren zonder online certificaat.

Wat waren de grootste uitdagingen voor het invoeren van e-Learning binnen de NAVO?

Door het aanbieden van de blended learning aanpak, openden we de deur en nu hebben we een uitstekende werkrelatie met alle NAVO-leden met positieve ontwikkelingen voor de toekomst. Onze e-learning cursussen kennen tot nu toe al meer dan 65.000 deelnemers.

Hoe zorgt de NAVO ervoor dat de training effectief is?

Evaluatie is heel belangrijk voor ons, en normaal gesproken bereiken we alleen het Kirkpatrick niveau 1. (Niveau 1 is het evalueren op reactie-niveau: de reactie op de training ofwel de leerinterventie. Op dit niveau vraag je aan de deelnemers wat zij van de training vonden, zo meet je hun tevredenheid. Wil je echter weten of de deelnemer de juiste kennis in huis heeft na een training en of de training het gewenste resultaat heeft opgeleverd, kun je evaluatieactiviteiten op nieveau 2,3 en 4 opstarten) Door de wereldwijde programmering proberen we mechanismen te creëren die ons in staat stellen om de effectiviteit van trainingsactiviteiten te meten tijdens een operatie onder hoger commando.

Hoe ziet u de praktijk van e-learning binnen de NAVO vijf jaar na nu? Is e-learning een blijvertje? Zo ja, hoe en in welke vorm?

E-learning wordt nu al gezien als een effectieve, efficiënte opleidings- en trainingsmethode, die langdurige opleidingen en standalone cursussen kunnen ondersteunen. Ik hoop dat binnen vijf jaar e-learning een duurzame faciliteit zal zijn die zal blijven groeien en steeds meer geaccepteerd zal worden. De NAVO is hard aan het werk met strategische doelstellingen zoals ‘NATO 2020’ vastgesteld tijdens de conferentie in Wales in 2014. Ik ben er zeker van dat e-learning en alle aanvullende mogelijkheden die het biedt zoals immersieve training, mobiel leren en transmediaal leren, een belangrijke bijdrage zal leveren aan het bereiken van deze ambities.