Learning on the GO

Learning on the GO: leren met reality-technologieën

Innovatieve technologieën die al langer bestaan, kunnen in veel gevallen pas nu effectief toegepast worden. Denk aan technologieën die gebruikt worden in vliegtuigsimulatoren en in games. Dit komt enerzijds door de toegenomen rekenkracht van apparatuur en anderzijds door de verkleining van apparatuur: er kan steeds meer gedaan worden met mobiele devices. Zie bijvoorbeeld het succesvolle spel Pokémon GO waarin zo’n nieuwe technologie is toegepast. Met de bandbreedtes van twee jaar geleden hadden we nog niet massaal op straat, op het strand en wherever deze populaire virtuele figuurtjes kunnen vangen op onze smartphones.

De technologieën waar ik op doel zijn de zogenoemde reality-technologieën: Augmented reality, Virtual reality en Mixed reality. Maar ook Holografie, Interactieve video, en geavanceerde simulaties zijn innovaties die over enkele jaren steeds meer toegepast zullen worden op allerlei terreinen. Onder andere op het terrein van het leren. Kort en intensief leren m.b.v. deze technologieën is effectief: de leerervaring beklijft beter en het leren wordt meer en beter geaccepteerd door jonge, moderne werknemers die gewend zijn zich te laten informeren via social media, Youtube en andere internetbronnen en daar ook zelf actief mee bezig zijn. Dat geldt zowel voor instructief leren: hoe te handelen in een bepaalde situatie, hoe werkt een bepaalde machine, als bij kennisoverdracht. Door de snelle veroudering van kennis, is dit laatste in toenemende mate van belang, ook op de werkvloer. Bovendien moet kennis steeds vaker direct kunnen worden toegepast in de praktijk.

Leren m.b.v. deze nieuwe technologieën dompelt de cursist als het ware ‘onder’ in datgene wat hij moet leren. Dit wordt daarom ook wel immersive learning genoemd. Denk bijvoorbeeld aan het leren werken met een nieuw apparaat of machine of het werken in een complexe of gevaarlijk werkomgeving. Dat kan in een virtuele omgeving risicoloos maar wel op een heel realistische manier. In Industry 4.0 of Smart Manufacturing worden deze technologieën ook toegepast. De immersieve leerervaringen die op deze manier gerealiseerd worden, zijn heel geschikt om zowel bestaande kennis en kunde te activeren als nieuwe kennis in de juiste context aan te bieden. Omdat de cursist ook zelf in actie kan komen en kan communiceren met anderen, kunnen zijn leeractiviteiten ook beter worden gevolgd en kan bijvoorbeeld sneller besloten worden of remediëring of mentoring en coaching nodig is.

Militaire en medische organisaties passen deze technologieën al langere tijd toe. Voor de ILIAS-gebruikers onder hen en natuurlijk ook voor andere ILIAS-gebruikers, is het interessant dat ILIAS zeer goede mogelijkheden bevat om deze technologieën te integreren via plug-ins als Learning Tools Interoperability en in de toekomst ook xAPI. Op de ILIAS-conferentie in Utrecht op 8 en 9 september a.s. geef ik een presentatie over deze integratiemogelijkheden waarbij ik ook inga op het resultaat ervan, namelijk de immersieve leerervaringen specifiek in de militaire industrie.

 smart glass augmented winkel1

GO Now

Samenvattend: er zijn op dit moment een aantal zeer goede redenen om Learning on the GO oftewel technologieën die immersive learning mogelijk maken, toe te passen. Want deze leiden tot:

  1. Exploratief of ontdekkend leren: leren op de werkvloer op basis van opdrachten of challenges die heel goed met smartphone of tablet uitgevoerd kunnen worden. Dit past goed bij wat de huidige generaties gewend zijn binnen social media en gaming.
  2. Probleemgericht, gecontextualiseerd leren: nieuwe kennis integreren binnen bestaande omgevingen. Bijvoorbeeld een professionele keuken of een winkelsituatie.
  3. Samenwerkend leren. Het wordt mogelijk studenten/collega’s en professionals op een andere locatie virtueel te ontmoeten en daarmee kennis uit te wisselen over concrete situaties op de werkvloer.
  4. Leren in verbondenheid (connected learning). Het wordt steeds normaler altijd online te zijn en verbonden te zijn met anderen binnen organisaties.
  5. Zelfsturend leren. Werknemers leren om problemen op te lossen die ze zelf willen oplossen en die relevant zijn voor hun werksituatie. Binnen een AR- of VR-omgeving bestaat een grote mate van vrijheid om te leren wat een werknemer wil en wanneer die dat wil. In veel gevallen zal dat zijn op het moment dat hij het nodig heeft. Dat is binnen een traditionele leeromgeving lastiger.

Kortom, Learning on the GO zal steeds meer voorkomen als de technologie nog verder is gevorderd en verbeterd vooral qua integratie en gebruikersvriendelijkheid. Maar ook nu al kan deze technologie tegen aanvaardbare kosten worden gerealiseerd, vooral in combinatie met een systeem als ILIAS dat goed op de toekomst is voorbereid.

Göran Kattenberg, augustus 2016