Open badges

Een van de nieuwe functies in ILIAS 5.2 is de toevoeging van zogenoemde Open Badges. Hiermee kunnen leeractiviteiten worden beloond op een grafische manier.

cursus badge

Eigenlijk is het een kleinschalige variant op de officiële ILIAS-certificaten die voor een hele cursus gelden. Met badges kunnen ook kleinere activiteiten worden beloond. Zo kunnen badges worden toegekend aan personen die hun persoonlijk profiel volledig hebben ingevuld, of wanneer iemand een voortoets heeft gemaakt of een aantal forumbijdragen heeft geleverd.

badges profile

Het concept van ‘badges’ of insignes in ILIAS is gebaseerd op de volgende didactische uitgangspunten:

  • leeractiviteiten van gebruikers erkennen;
  • gebruikers motiveren voor bepaalde leeractiviteiten;
  • stimuleren van herkenning binnen een groep;
  • activiteiten die behaald zijn binnen één omgeving, kunnen gebruiken binnen een andere omgeving;
  • creëren van een ‘spelenderwijs’ leerervaring die bewezen stimulerend werkt (oftewel gamification).

Er zijn twee mogelijkheden voor het toekennen van badges:

  • automatisch op basis van bepaalde criteria;
  • handmatig door een mentor/coach/manager/leerkracht.

Binnen ILIAS kunnen cursisten hun badges organiseren als een verzameling van soorten badges:

  • op basis van een cursus;
  • door middel van portfolio-activiteiten;
  • door middel van andere activiteiten.

Vanuit het persoonlijke portfolio kunnen de badges dan binnen het profiel van de student of medewerker worden opgenomen en eventueel voor later gebruik worden geëxporteerd naar een andere omgeving.
De toevoeging van Open Badges aan ILIAS past heel goed binnen het bestaande leerconcept van ILIAS en ondersteunt ontwikkelingen in de markt zoals het gebruik van MOOC’s en SPOC’s binnen het onderwijs en binnen bedrijven en organisaties.